Artistes

>

À propos de cet ensemble

Interprètes

Musiciens :
  Disques AP-3530, AP-3414, AP-3515, AP-3513, AP-3516 : Josef Jiránek, piano
  Disques AP-3611, AP-3612, AP-3613 : Bohuslav Lhotský, violon
  Disques AP-3611, AP-3612 : Karel Šolc, piano
  Disque AP-3625 : Jaroslav Zich, piano
  Disque AP-3613 : František Pour, violoncelle
  Disques AP-3644, AP-3643 : Jan Kubelik, violon
  Disques AP-3643, AP-3644 : Oto Háša, piano
  Disque AP-3638 : Václav Štĕpán, piano
  Disques AP-3568, AP-3569 : Otakar Pařík, piano (1901-1955)

Chanteuses :
Disque AP-3638 : Julia Nessy-Bächerová, soprano
Disque AP-3625 : Marianna Dubská-Schmidová, soprano
Disques AP-3650, AP-3651, AP-3655 : Faenka Krausová