Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 298 à 298 sur 1009

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Oeuvres complètes de Christiaan Huygens. Supplémént à la correspondance varia. Biographie de Chr. Huygens. Catalogue de la vente des livres de Chr. Huygens / publ. par la Société hollandaise des sciences

Auteur : Huygens, Christiaan (1629-1695). Auteur du texte

Éditeur : M. Nijhoff (La Haye)

notice.date : 1888-1950

Contributeur : Koninklijke Hollandsche maatschappij der wetenschappen. Éditeur scientifique

Sujet : Huygens, Christiaan (1629-1695) -- Correspondance

Sujet : Huygens, Christiaan (1629-1695) -- Contribution aux mathématiques

Sujet : Huygens, Christiaan (1629-1695) -- Autobiographie

Type : monographie imprimée

Langue : latin

Format : 23 vol. : ill. ; 29 cm

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/bpt6k778725

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-R-788 (22)

Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38949978f

Provenance : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 84 %.
En savoir plus sur l'OCR


Doch in de gcnlaeckte moiens wordt dcze boom getMt 30 van jo~ voet, waer naer de uytreeckeningh gemacckt is. En de keeren werden genomcn op 250 in een uijr, waerdoor.dan oock de keeren van 't fchepradt komen op 500 in een uijr. Nota dat defe 500 keeren van 't fchepradt bevonden fijn bij w~r en het radt diep gaende a!)een i duijm, daer nochtans in de rceckening defe diepte geftetc werdt t~~ duijm, en vercijlcht is geweeft dat het buytewater 6 a duijm hooghcr tbude fijnàls binnen. waer door de keeren minder in een uijr (buden fijn ofmeerder kracht van paerden vereyfehen. Nochtans werdt dat niet geconfidereert, maer de keeren a!s voren op 500 genomeh. Daer om (taet te bedencken ofin de practijck defe rofmeulen niet vn) minder t.tjt werpt dan volgens den Timmerman Hans Janz. Peterfom fijn calculatie.

Notandnm dat de windmeulen met defelfde kracht gedreven defelfde quantiteijt van water ofweynigh min, tot meerder hooghtc ats van 6 duijm (bude konnen op malen. Daerom indien men fbo een achtkante molen wilde gebruycken in plaetfe van de bewutte Rofmo!ens, fbo (budemen daer breede tchepraden aen maeckende, en die veet min diep gingen dan de ~y voet, minchien meerder uytwercken ais met de Rofmeulens.

Schepradt van 9 voet diameters, met 20 (cheppers, welcker leiiglide is !ovoet. Alles Amtterdamtche voeten.

De (chtjHoop D van i~Haven. fijn diameter 2 voet 8~ duijm. HetkamradtFvangS kammen, fijn ttaive diameter 2 voet 8~ duijm.

Lenghde vande boom daert paert acn treckt 8 voet 3 duijm, K 1 C profil van de watergangh, bevattende 3 fcheppers. K <)jn drempel.

1-let fchepradt isgefbnckcn tor 2 voet onder de hoogh~c peijl, en i~ voer onder de petjt die de kctders in de taeghe deelen der nadt verdragen konnen. Nota of niet de fpillingh der windmo!ens werdende getteit op of der bevattingh verttaen werdt dat het huytewatcr 3 of~ voet hogher als binncn flact. Want