Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 792 à 792 sur 855

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : Opera omnia. Vol. 7 / edidit Ch. Frisch...

Auteur : Kepler, Johannes (1571-1630). Auteur du texte

Éditeur : Heyder et Zimmer (Frankofurti a. M.)

Date d'édition : 1858-1871

Contributeur : Frisch, Christian (1807-1882). Éditeur scientifique

Sujet : Astronomie

Type : monographie imprimée

Langue : latin

Langue : latin

Format : 8 vol. : fig. et pl. ; gr. in-8

Droits : domaine public

Identifiant : ark:/12148/bpt6k949604

Source : Université Paris Sud, B2-120-7

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30678038g

Provenance : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 15/10/2007

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 80 %.
En savoir plus sur l'OCR


rorum Chamo parent. Medii maris long. 70° lut. 45°. Olim etiam Scythiae fuit acquitta lïiitque latissinui regio.

S le id a n us: Qui successit huic Aralius ingenio quidem et studio militari clarus fuisse tradUur quid au te m (jesserit 7ion est proditum literis. Aller ab eu Bal eus quam plurimas génies donmit, suosque fines ad Judaeam usque produxit ideoque. Xcrxes fuit coijnominatus hoc est victor et triumphator s eu beUutur. Armatrila, nonus, roluptatibus et otio plane fuit addictus. De Br.lov.ho, decinio nihil tradilur ?iisi quod auspicia curavit et divinationes. Balais, undecimus, altérant a Semiramide laudem habet virlutis et indus triae ̃milita ris et doctorum hominum scriptis val de celebratus fuisse dicitur. Alcadus (htodecimus otium et vitae tranquiUitatem secutus f'ertur, eu quod stultum esse duceret, multis fatiyari laboribus et variis implicari curis ampli ficandi rec/ni causa, quoniam eu res ad nullam hominum salutem et utilitalem, se.d ad detrimentum potins atque servitutem p&rtineret. Aralius anuo tiouu. Kusubius ei dat 40 anuos. Isaaci coaetaneus. Baleus anno tilOl). Annis 30. iJalaucus scribit Mercator. Coaetaneus Jacobi. Ad Judaeam verisimilc, quia Arius supra Sodomos crat adortus. Xerxes, Scaliger, qui Xesto, Oxeste pcrsicuni i'acit. Alii: Artoxcrxcs, macrocher. Hoiodotus lib. G. Darius, 'Kni-ur^. Origo nominis teste Scaligero t.y.h\piv signiticat. •^(^V/i' t((ii;ioj. Artoxcrxcs, /Luy«j ùot;ir>£. Annatritus anno 21Î39. Annis 38. Coaetaneus Jacobi. Belochus priscus anno 2177. Annis 35 Euseb., coaetaneus Jacobi, duo tempore i'ugit in Mcsopotamiam. Trisco cognomen est in ficto Metasthene, sane non verisimile in illis regibus et illa gente. Augustinus et Eusebius citant haec ex vero Beroso et Metasthenc, ficto ab Annio. Baleus anno 2212. Annis 52. Coaetaneus Judae et 12 fratrum. Sub hoc accidit historia Joscphi et Jacobi descensus in Acgyptum. Alcadas anno 2264. Annis 32. Joseplio Acgypti potente. Insigne et memorabilc apophthegma. Nam pi jam bene constituta monarchia proptcr magnitudincm Iaborum non potest sine vitio ab uno administrari, quanto minus constitui bello potest sine pernicie humani gencris. Unde flagella Dei ccnscntur tyranni, aliena appetentes. Nam omnis nmtatio periculosa est. Solum Romanorum iraperium salutare fuit suis civibus ut iis, qui vincerentur aut sese dederant co, quod non unius, scd trccentorum curis administrabatur, et tamen ne sic quidem caverc potciant, quin socii et provinciae insolentibus proconsulum et practorum imperiis hostilem in inodum vexarentur oxactionibus et aliis, ut viderc est in Verrinis Cieeronis, qui Verrem luijus rei exernplum proponit. Verum hoc genus sententiarum Turcarum Caesari aptius est, quam nostris. Nam ubi bellum defendendum est, ibi non opus sollicitum esse de liostium civibus, ne nostrorum res hostium miaericordia in periculum adducamus. Ncque laudaretur, qui hoc fretus consiiio partom imperii hosti vcllet rclinquere, se. nt ancre ttiendi levaretur, talis enim prô lande moderationis ignaviac notam adipisceretur, id quod huic Alcadae accidit; sicut nequo dominandi libido est, illati belli defendendi causa hostibus arces et praesidia eripere.

SI eida nu s: Qui hune (Alcadam) excepit, Mamitus, belli curam atque lahorem in suis it.r.rum excitavit, r jusque fuit suspecta potentia Syris et Aegyptiis.

Mamitus anno 229C, annis 80. Sub hoc, Josepho mortuo, coeperunt prcmi servitute Israelitae in Aegypto. Suspecta potentia, scilicet antehac nullus Babyloniorum Aegyptmu usque extenderat imperium. De Chamo enim sivc